Highlights
Rauwvlees vs. Brok, bij hond en kat

Een samenvatting van de belangrijkste argumenten pro en contra uit de Visie Versa (digitale intervisie) ‘Rauwvlees vs. Brok, bij hond en kat’  via de website van Vetined Veterinaire Internet Educatie.

Nog meer ‘Rauwvlees vs Brok’

Beste deelnemers aan de discussie op Linked-in,

Omdat er al langere tijd geen discussie meer plaats vindt heb ik besloten een samenvatting te maken om daarmee de discussie officieel te beëindigen. Je kunt de samenvatting (deze) vinden via deze link: http://www.vetined.nl/news/73/show.

Het zal duidelijk zijn, dat lang niet alles hiermee is gezegd over dit thema. Het (b)lijkt in ieder geval dubbel en dwars de moeite waard te zijn ons nog verder te verdiepen in de materie. Al was het alleen al om de enorme verwarring bij de eindgebruiker weg te nemen, die ontstaat door 'strijdende' partijen - die beide deskundig zijn of als deskundig gezien worden - met tegengestelde adviezen.

Vetined heeft daartoe in samenwerking met Edupet op zaterdag 27 september 2014 een ‘next level’ (verdieping van een specifiek thema voor specifieke doelgroepen) gepland met als voorlopige werktitel "Feiten en Fabels over Rauwvlees vs Brok bij Hond en Kat" door Dr. Esther Hagen-Plantinga, dierenarts / diervoedingsdeskundige, centraal in Nederland in het nieuwe Edupet Educatiecentrum in Veenendaal. De doelgroepen zijn: dierenartsen, paraveterinairen en ondernemers / medewerkers van dierenspeciaalzaken. Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met Pauline Westerhuis, Vetined office, info@vetined.nl

Nogmaals dank aan jullie als deelnemers aan deze discussie en aan de leden van het filmpanel.

Met vriendelijke groeten,
Atjo Westerhuis.


Discussie via Vetined / Linked-in

We hebben geprobeerd om steekhoudende argumenten pro en contra te verzamelen over het voeren van rauwvlees versus het voeren van brok aan hond en kat. We hebben daarvoor een digitale intervisie (Visie Versa) op onze Vetined website (www.vetined.nl) gehouden. De complete Visie Versa ‘Rauwvlees vs. Brok, bij hond en kat’ bestaat uit:

 

 1. een samenvatting op Film van een ‘ronde tafel’ gesprek over dit thema tussen vakmensen
 2. het volledige Transcript van het ‘ronde tafel’ gesprek  
 3. Stellingen als aanzet tot discussie op Linked-in
 4. de daadwerkelijke Intervisie op Linked-in

 

Aanvankelijk was de Visie Versa alleen toegankelijk voor dierenartsen. Maar door gebrek aan deelnemers, hebben we deze opengesteld voor iedereen.


Goed gedocumenteerde ervaringen

Er is grote behoefte aan goed gedocumenteerde ervaringen met rauwvlees voeding die bij herhaling blijken te kloppen. Pas dan is die informatie betrouwbaar. Daarnaast is (meer) wetenschappelijke onderbouwing noodzakelijk.

Wat de rauwvlees voeding betreft moeten we het doen met individuele ervaringen, die in verreweg de meeste gevallen slecht gedocumenteerd zijn. De betrouwbaarheid van de bron is bovendien vaak onduidelijk. Kennelijk met de bedoeling om standpunten kracht bij te zetten worden beweringen gedaan door rauwvlees fans over de voordelen van rauw vlees die zo ongeloofwaardig zijn dat ze de betrouwbaarheid juist verder uithollen. Zeker als door hen ook nog eens de brokken als ondeugdelijk en gevaarlijk worden neergezet; terwijl meer dan een halve eeuw wetenschappelijk onderzoek, legio veldonderzoeken en consumptie door miljoenen honden en katten het tegendeel bewijzen. Productonderbouwing die bij rauwvlees voeding nog niet / nauwelijks heeft plaats gevonden.


Geloof in rauwvlees voeding 

Het blijkt in de praktijk dat het zeker de moeite waard kan zijn om bij chronische therapie resistente klachten, zoals huidklachten en diarree te overwegen om de patiënt om te zetten naar rauwvlees voeding.

Het is de moeite waard en ook nodig om (meer) onderzoek te doen naar de invloed van rauwvlees voeding op het maagdarm milieu, verteringsprocessen, biobeschikbaarheid van voedingsstoffen en chronische therapieresistente klachten zoals huidklachten en diarree.

Het blijkt lastig te zijn om in de Vetined discussie op Linked-in het kaf van het koren te scheiden. Niettemin  ‘geloven’ wij in de voordelen van rauwvlees voeding. Omdat wij een  aantal deelnemers kennen als betrouwbare bronnen,  zelf positieve ervaringen hebben met rauwvlees voeding en op theoretische gronden een aantal speculaties over het waarom rauw vlees soms beter kan zijn dan brokken, kunnen onderschrijven. Wij kunnen ons best voorstellen, dat rauw vlees een positieve invloed heeft op het maagdarmmilieu (o.a. darmflora), waardoor verteringsprocessen beter kunnen verlopen en de biobeschikbaarheid van voedingstoffen toe kan nemen. Daardoor zal de algemene gezondheidstoestand, de vitaliteit, de weerstand ook kunnen verbeteren. Hierin zal ook de oorzaak kunnen liggen van een verbetering van chronische klachten zoals huidklachten en chronische diarree bij overstap naar rauwvlees voeding, terwijl we dat met (dieet)brokken en medicijnen niet voor elkaar kregen. 


Reputatie dierenarts  

Dierenartsen moeten open staan voor de (mogelijke) constitutionele effecten van rauwvlees voeding in een aantal gevallen, meer luisteren naar de ervaringen van huisdierbezitters. 

Duidelijk is, dat dierenartsen hoe dan ook bij de rauwvlees fans er niet helemaal zonder kleerscheuren van afkomen als het gaat om voedingsdeskundigheid. De dierenarts zou te weinig opleiding hebben gehad tijdens zijn / haar studie en later ook nog eens éénzijdig worden nageschoold / voorgelicht door de ‘regerende’ brokfabrikanten. En als ‘afzwaaier’: dierenartsen zouden bij het voorschrijven van voeding meer hun marge laten gelden dan het belang van de patiënt. En ook hier moeten de goeden weer onder de slechten lijden.

Dierenartsen hebben geen zin in discussies met slecht onderbouwde beweringen en generaliserende verwijten / beledigingen van rauwvlees fans richting hun adres; dat is ook de reden waarom brokfabrikanten afhaken. De gebruikelijke (dieet)brokvoedingen zijn wetenschappelijk uitstekend onderbouwd wat betreft effect en veiligheid. Waarom dan anders voeren, zeker in het geval van dieetvoedingen?  Dierenartsen verkopen vrijwel uitsluitend dieetvoeding. Dieetvoeding in de vorm van rauwvlees is zeer beperkt en niet wetenschappelijk onderbouwd.


Besmettingsgevaar  

Als we kiezen voor rauwvlees voeding is het verstandig om uitsluitend een complete rauwvlees voeding te geven van een betrouwbare bron. Er moet zekerheid over zijn, dat zowel de grondstoffen als het gereed product gecontroleerd zijn op besmetting en nutriëntgehaltes. De informatie op een deugdelijke verpakking moet volledig en blijvend (droog en nat) leesbaar zijn en kloppen met de werkelijkheid. Daarna moet bij de consument vervoer, opslag en verwerking op hygiënische wijze plaats vinden (keuken hygiëne).  

Over de noodzaak van ‘compleet’ is wat ons betreft geen discussie. Ouderen onder ons kennen de gevolgen van slecht uitgebalanceerde zelfbereide rauwvlees maaltijden. Wat waren we 50-60 jaar geleden blij met de komst van de goed uitgebalanceerde brokken! 

Over besmettingskansen van rauwvlees weten we nog weinig. Mensen die al jaren rauwvlees voeren aan hun hond of kat zeggen dat ze nog nooit een besmetting gezien hebben. En algemeen melden rauwvlees fans (inclusief dierenartsen), dat het besmettingsgevaar in de praktijk reuze meevalt. Wel bericht één van hen in de discussie, dat zij een teef rond de partus en 4 weken daarna geen rauwvlees voert ivm besmettingsgevaar van de pup. Ze had daar al een nare ervaring mee. Heel begrijpelijk vanwege de lagere weerstand van pasgeborenen. Maar dus toch kans op besmetting, toch rekening mee houden! 

Het probleem is dat wij besmettingen niet ontdekken, omdat er in de praktijk nauwelijks bacteriologisch onderzoek gedaan wordt bij bijvoorbeeld diarree of op zoek gegaan wordt naar dragers, bij mens en dier. Niet meten is ook niet weten (waar we het over hebben). 

Omdat besmetting vaak een gevolg is van besmeuren tijdens vervoer, opslag en verwerking zit het aan de buitenkant en is bij rauw vlees van onbekende, onbetrouwbare bron ‘even de kook erover’ een goed advies. We deden vroeger niet anders bij slachtafval waar minder hygiënisch mee omgesprongen was. De acceptatie was ook nog eens beter! 

Keuken hygiëne (overgenomen van Bandit, Otterlo)

 • Gebruik voor de dieren apart bestek (messen, vorken, lepels, snijplanken)
 • Gebruik geen houten snijplanken, maar glas of kunststof
 • Gebruik een aparte ruimte voor het bereiden van de maaltijden voor uw huisdier
 • Reinig na bereiding al het bestek en het aanrecht met een ontsmettend schoonmaakmiddel
 • Maak alles goed droog en was uw handen
 • Ook de eetplek van de dieren moet goed schoon te maken zijn, voorkom dat uw dier met het voedsel gaat slepen (of het nu om versvlees of blikvoer of om brokjes gaat)
 • Geef uw hond bij voorkeur buiten op een plek te eten waar geen kinderen spelen
 • Verwijder eten of kauwbotten die niet opgegeten zijn binnen een uur
 • Laat geen kleine kinderen over de grond kruipen waar uw huisdier eet
 • Ruim de uitwerpselen van uw hond of kat in de tuin tijdig op (vooral ’s zomers)