Highlights
Giardia bij de hond


Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van onderstaand ziekteoverzicht. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteoverzichten aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteoverzichten is verkregen.

Toelichting

Een ziekteoverzicht / -profiel is in principe een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Huisdierbezitters kunnen ‘meekijken’. Een ziekteoverzicht / -profiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.


Bronnen:

  1. Giardiasis, Valeria Scorza, Colorado State University, Clinician’s Brief, February 2013, 71-74*
  2. Giardia snaptest http://www.idexx.nl/smallanimal/inhouse/snap/giardia.html 
  3. Website Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht: Giardia bij de kat
     

* Bron a: In dit artikel staat ook informatie over Giardiasis bij de kat. Onder Nederlandse praktijkomstandigheden wordt Giardiasis bij de kat niet zo vaak vastgesteld. Maar, als katten vaker op Giardia getest zouden worden, zal blijken dat het vaker bij katten, vooral jonge katten, voorkomt dan we denken (c).


Diagnose

Giardiasis. Giardia duodenalis.


Diersoort

Hond*


Categorie

Protozoaire infectieziektes. Gastro-enterologie (maagdarm-aandoeningen)


Oorzaak

Giardiasis is een protozoaire infectieziekte (door Giardia duodenalis) die (vaak) zonder (asymptomatisch) of met klachten verloopt. Besmetting via besmet(te) water, voedsel en kleding.


Prevalentie

Klinische verschijnselen treden vaker op, zijn heftiger en hardnekkiger,  bij verminderde weerstand (o.a. jonge dieren) en verhoogde besmettingsdruk (veel dieren op een hoop). Bij gezonde volwassen honden verlopen Giardia infecties meestal symptoomloos.


Klinisch beeld

Diarree (vaak met bloed / slijm), malabsorptie (gestoorde voedselopname in de darm) en gewichtsverlies.


Laboratorium

Faeces: flotatie (zinksulfaat) met centrifugeren (cystes) en Snap® Giardia Test voor hond en kat (antigeen). Om Giardia echt uit te sluiten is testen van ≥ 3 faecesmonsters binnen 1 week noodzakelijk.

Omdat geadviseerd wordt om asymptomatische infecties niet te behandelen, is de noodzaak van routinematige (halfjaarlijkse of jaarlijkse) controle van faeces van asymptomatische ‘dragers’  twijfelachtig.


Behandeling

Medicamenteus. Geadviseerd wordt om asymptomatische infecties niet te behandelen. Ook al omdat er geen (of vrijwel nooit) kans is op besmetting van de mens. Preventie:  hygiëne, bijv. desinfectie van de omgeving, wassen van de patiënt.


Medicamenteus

Metronidazol (i.h.b. indien tevens overgroei van Clostridium perfringens), dosering: 25 mg/kg per os, elke 12 uur, gedurende 5-7 dagen; het middel kan toxisch zijn bij hoge doses en/of langdurig gebruik! Fenbendazol  (i.h.b. indien tevens wormen), dosering: 50 mg/kg per os, elke 24 uur, gedurende 5 (!) dagen. In hardnekkige gevallen beide therapieën (Metronidazol en Fenbendazol) combineren.


Follow-up 

In het geval van klinische klachten halfjaarlijkse controle faeces. Zie kanttekening onder Behandeling


Prognose

Goed. Bij minder weerstand (jonge dieren) kunnen de klinisch klachten wat hardnekkiger zijn.


Opmerking

Honden en katten zijn meestal besmet met gastheer specifieke Giardia soorten; zelden is er sprake van een besmetting met een potentieel zoönotische Giardia variant.