Highlights
GDx Diarree Homeopathie


Bron: Cursus Homeopathie bij de Hond, Vetined, 2013 | http://www.vetined.nl/cursussen/8


In ‘telegramstijl’ wordt een aantal homeopathische geneesmiddelen beschreven, die toegepast worden bij diarree.

Er is geprobeerd, voor zover mogelijk, de  verschillen aan te geven op het niveau van het maag-darmkanaal. Maar uiteindelijk zullen de meer hoogwaardige symptomen – type / constitutie, aetiologie, karakteristieke symptomen en mind symptomen zwaarder wegen voor de geneesmiddeldiagnose. Zeker dus bij IBD omdat de werkelijke oorzaak van de klachten vrijwel zeker buiten het maag-darmkanaal ligt.

Het is dus altijd goed om als er één of enkele (mogelijk) passend(e) middel(en) gevonden zijn uit onderstaande opsomming het (de) GMB(‘s) na te lezen voor extra informatie, die de keuze van een middel zou kunnen bevestigen of uitsluiten.


Lees verder