Highlights
Prostaatcystes bij de reu


Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van onderstaand ziekteoverzicht. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteoverzichten aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteoverzichten is verkregen.

Toelichting

Een ziekteoverzicht / -profiel is in principe een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Huisdierbezitters kunnen ‘meekijken’. Een ziekteoverzicht / -profiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.


Bronnen:

  1. Prostaataandoeningen bij de reu, GD (Deventer) Gezelschapsdieren, 7, juli 2013
  2. The 5-Minute Veterinary Consult, Lippincott Williams & Wilkins, 2000.


Diagnose

Prostaatcystes bij de reu


Categorie

Urogenitaal apparaat (urinewegen / geslachtsorganen). Endocrinologie (hormonen) 


Oorzaak

Niet bekend. Prostaatcystes (omkapselde holtes met helder of troebel vocht) in het parenchym (functioneel klierweefsel) komen met name voor in het verloop van BPH en andere prostaataandoeningen. Paraprostaatcystes bevinden zich aan de buitenkant van de prostaat en kunnen zeer groot worden met als gevolg compressie van structuren in het bekken (o.a. endeldarm); dit kan leiden tot een hernia perinealis (dambreuk) mede als gevolg van persen.


Prevalentie

Intacte reuen met een gemiddelde leeftijd van 8 jaar (2-12 jaar). Bij grote(re) honden vaker dan bij kleine(re).


Anamnese

Zie Klinisch beeld


Klinisch beeld

Vaak asymptomatisch of beeld van BPH, prostatitis, abces of adenocarcinoom. Typisch voor grote cystes: compressie van bekkenstucturen (o.a. strangurie, tenesmus), toename buikomvang (paraprostaatcystes). Rectaal toucher: een cysteuze prostaat is veelal asymmetrisch vergroot.


DBV

Echografie


Laboratorium

Geen afwijkingen in het bloed (CBC / biochemie). In het kader van Dx (zie Opmerkingen): bacteriologisch onderzoek en antibiogram van zaad of prostaatvloeistof (laatste derde deel), verkregen door prostaatmassage.  Bloed: neutrofilie.  DNB (cytologie) of Trucut Biopsy (histologie);  let op serieus risico van buikvliesontsteking, advies: gericht antibioticum vooraf!


Prognose

Goed. Verder is overige pathologie bepalend voor de prognose (zie Dx onder Opmerkingen)
 

Behandeling

Medicamenteus. Chirurgisch.


Medicamenteus  

Osateronacetaat of Delmadinonacetaat. Eerste keus bij prostaatcystes. Verder wordt de behandeling (ook wel of niet eerste keus) bepaald door overige pathologie (zie Dx onder Opmerkingen). Paraprostaatcystes reageren niet op medicamenteuze behandeling.


Chirurgie

Castratie; wel of niet eerste keus wordt bepaald door overige pathologie (zie Dx onder Opmerkingen). Deze moet worden uitgevoerd pas nadat bacteriële infectie onder controle is en de prostaat door hormoonbehandeling verkleind.  Paraprostaatcystes moeten chirurgisch worden verwijderd. Overige chirurgische ingrepen zijn weinig succesvol en riskant. 


Complementair 

Na reguliere medicamenteuze behandeling ter preventie. In een beperkt aantal gevallen effectief.  Uitsluitend op voorschrift van de dierenarts.


Follow up

Bij prostaatcystes 4 weken na behandeling; nacontroles met een interval van 4 weken (echo). Verder afhankelijk van overige pathologie (zie DX onder Opmerkingen).


Medicijnlinks

Vetadinon, Tardak, Ypozane  


Opmerkingen 

Dx (zie Links resp. ….)

  1. Benigne prostaat hyperplasie. BPH
  2. Acute prostatitis (-ontsteking) en prostaat abces(sen)
  3. Prostaat cystes
  4. Prostaat  adenocarcinoom
  5. Squameuze metaplasie