Highlights
Acute prostatitis moz abces(sen) bij de reu


Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van onderstaand ziekteoverzicht. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteoverzichten aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteoverzichten is verkregen.

Toelichting

Een ziekteoverzicht / -profiel is in principe een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Huisdierbezitters kunnen ‘meekijken’. Een ziekteoverzicht / -profiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.


Bronnen:

  1. Prostaataandoeningen bij de reu, GD (Deventer) Gezelschapsdieren, 7, juli 2013
  2. The 5-Minute Veterinary Consult, Lippincott Williams & Wilkins, 2000.


Oorzaak

Acute pijnlijke (!) ontsteking van de prostaat. Meestal bacteriëel, kan ook door mycoplasma en / of schimmel ontstaan; soms zijn er ook abcessen. Vaak in het verloop van BPH of adenocarcinoom. NB: een chronische ontsteking verloopt meestal subklinisch (zonder uiterlijke symptomen). Exsudaat (ontstekingsvocht, acuut of chronisch) in de prostaatvloeistof veroorzaakt steriliteit.


Prevalentie

Infectie van de prostaat komt in 40% van de prostaataandoeningen voor.  Intacte reuen op middelbare leeftijd (gemiddeld 7-10 jaar).


Anamnese

Zie Klinisch beeld 


Klinisch beeld

Klachten als bij BPH, maar veel pijnlijker (rectaal toucher en buikpalpatie) heftiger en gepaard gaande met algemeen ziek zijn (o.a. koorts, anorexie). Strangurie (pijnlijke, bemoeilijkte urinelozing), dysurie (pijnlijk aandrang en urinelozing), haematurie (bloed plassen), soms pyurie (etter in de urine).  Tenesmus (heftige aandrang, kramp). Stijf gangwerk. Kans op sepsis (uitzaaiing van bacteriën door het gehele lichaam via het bloed) en ernstig ziek zijn. Abcessen kunnen doorbreken met als gevolg een levensbedreigende peritonitis (buikvliesontsteking). Rectaal toucher:  pijnlijke, meestal  asymmetrisch gezwollen prostaat, verstrijken van de naad tussen de twee prostaathelften, één,  meerdere of diffuus ontstekingshaarden.


DBV

Echografie


Laboratorium

Bacteriologisch onderzoek en antibiogram  van zaad of prostaatvloeistof (laatste derde deel), verkregen door prostaatmassage.  Bloed: neutrofilie.  DNB (cytologie) of Trucut Biopsy (histologie); let op serieus risico van buikvliesontsteking, advies: gericht antibioticum vooraf! 


Prognose

Goed. Gereserveerd tot slecht bij doorgebroken abcessen en peritonitis.


Behandeling

Medicamenteus. Chirurgisch.


Medicamenteus

Antibiotica, na bacteriologisch onderzoek en antibiogram,  in combinatie met Osateronacetaat of Delmadinonacetaat.


Chirurgie

Castratie (eerste keus!). Deze moet worden uitgevoerd pas nadat bacteriële infectie onder controle en de prostaat door hormoonbehandeling verkleind is. Overige chirurgisch ingrepen zijn weinig succesvol en riskant.


Complementair

Geen


Follow up

In het begin elke 1-8 weken, afhankelijk van de ernst van de klachten en de wijze van behandelen.  Telkens: echografie, bacteriologisch onderzoek en antibiogram. Blijven monitoren tot castratie! 


Medicijnlinks

Vetadinon, Tardak, Ypozane


Opmerkingen 

Dx (zie Links resp. ….)

  1. Benigne prostaat hyperplasie. BPH
  2. Acute prostatitis (-ontsteking) en prostaat abces(sen)
  3. Prostaat cystes
  4. Prostaat  adenocarcinoom
  5. Squameuze metaplasie