Highlights
Plaagalg vergiftiging
Ziekteprofiel » Plaagalg vergiftiging. Dinoflagellaat vergiftiging. Alexandrium ostenfeldii vergiftiging
 
Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Plaagalg vergiftiging. Dinoflagellaat vergiftiging. Alexandrium ostenfeldii vergiftiging
Oorzaak PSP-toxinen (Paralytic Shellfish Poisoning) en spiroliden (neurotoxine)
Diersoort Hond
Categorie Intoxicaties
Anamnese Braken en verlamming of collaps nog vóór verlammingsverschijnselen kunnen optreden, korte tijd (circa 30 minuten) na zwemmen in besmet (stilstaand) water op warme zomerdagen; afhankelijk van hoeveelheid inname dodelijk.
Klinisch beeld Zie ‘Anamnese’. Pupillen beiderzijds: mydriasis (pupilverwijding) en lichtstijfheid, ademhaling bemoeilijkt en traag, knisterende longen tijdens auscultatie, iets te lage lichaamstemperatuur, trillingen en spasmen (krampen).
DBV N.v.t.
Laboratorium Onderzoek maaginhoud (verdenking vermelden). Overige onderzoeken per geval beoordelen
Prognose Zonder en met behandeling, natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid inname, dodelijk. Preventie door honden niet te laten zwemmen in verdacht water (meer informatie zie ‘Links’).
Behandeling Symptomatisch
Medicamenteus Zie ‘Behandeling’
Chirurgie N.v.t.
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk
Follow up Niet van toepassing (dodelijke afloop). Indien geen dodelijke afloop per geval beoordelen.
Links http://www.waterschappen.nl
http://www.zwemwater.nl
http://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/2032720
Medicijnprofielen  
Opmerkingen Bron: Intoxicatie bij een hond door dinoflagellaten (plaagalgen) na een zwempartij, Astrid Meijninger, DAP Schouwen-Duiveland, Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 6, juni 2013, 44-45 (zie 'Links')

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl.