Highlights
Demo Medicijnprofiel (Doxoral)
Medicijnprofielen » Doxoral
Lees de bijsluiter en de disclaimer onderaan!

Een medicijnprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het medicijnprofiel is geen vervanging van de bijsluiter.


Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het medicijnprofiel is geen vervanging van de dierenarts en / of de bijsluiter! Het laat de huisdierbezitter met de dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het medicijnprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Product naam Doxoral
Categorie A Antibiotica
Categorie T Meerdere indicaties
Doeldier Hond
Kat
Werkzame stof Doxycycline
Geneesmiddelvorm Tablet
Sterkte 15mg, 75 mg en 15 mg
Indicatie Respiratoire infecties
Urogenitale infecties
Otitis media
Pleuritis
Toedieningsweg Via mond
Dosering 10 mg kg/lg
Frequentie Elke 24 uur
Duur 14dagen
Bijwerkingen Invloed skeletgroei bij jonge dieren
Maagdarmstoornissen (bij langdurig gebruik)
Tandverkleuring (jonge dieren)
Overgevoeligheidsreacties, fotosensibiliteit, fotodermatitis
Waarschuwingen Niet toedienen aan dieren met (ernstige) lever- en/of nierinsufficientie
Niet toedienen bij een overgevoeligheid voor tetracycyline
Niet combineren met bactericide antibiotica
BBT 15 - 25 °C
VNA Vervaldatum verpakking
Registratiehouder / verantwoordelijk distribiteur AST Beheer B.V.
Registratienummer 4304 (15mg), 4327 (75mg). 10245 (150 mg)
Kanalisatiestatus UDA
Opmerkingen Advies is om eerst op basis van een bacteriologisch onderzoek en een gevoeligheidstest te bepalen welk antibioticum het beste in staat is om de infectie te bestrijden Advies is om tijdens en enkele dagen na een antibioticum probiotica toe te dienen.

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de producten, waarvoor de medicijnprofielen zijn samengesteld. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze medicijnprofielen aan de hand van de bijsluiters, kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze medicijnprofielen is verkregen.

Toelichting

In de bijsluiter staat de volledig informatie over het betreffende middel. De oorspronkelijke en volledige SPC-teksten zijn terug te vinden op http://www.cbg-meb.nl/cbg/nl

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen het voorschrift van de dierenarts en de informatie in het medicijnprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het medicijnprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters. De informatie in de medicijnprofielen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een medicijnprofiel aan ons te melden: info@vetined.nl

Goed geneesmiddelgebruik

Buiten bereik van kinderen bewaren, in de verpakking, in het donker. Niet aanraken met blote handen; indien dat per ongeluk wel gebeurt goed handen wassen Voorgeschreven kuren opmaken. Medicijnen die niet gebruikt worden afvoeren als chemisch afval.

Afkortingen

  • UDD = uitsluitend door de dierenarts toe te passen
  • UDA = op voorschrift van de dierenarts door de eigenaar of dierhouder zelf toe te passen
  • URA = op voorschrift van de dierenarts te verkrijgen
  • VRIJ = zonder voorschrift van de dierenarts te verkrijgen en toe te passen
  • VNA = vervaldatum van het middel na aanbreken van de verpakking verstrijkt na
  • BBT = bewaren bij omgevingstemperatuur van