Highlights
Wat doet Vetined?

Vetined Veterinaire Internet Educatie

… de juiste kennis paraat!


Meer kennis in minder tijd voor minder kosten. Kennis die snel toegankelijk is op elk moment op elke plek. Nieuwe kennis, maar vooral ook nog steeds actuele ‘oude’ kennis. Hoe was het ook alweer? Kennis in een zodanige vorm aangeboden dat deze beter blijft ‘hangen’.

Kennis over diergeneeskunde en aanverwante onderwerpen: over zorg en communicatie, over praktijkvoering, over voeding, fokkerij, ziektekostenverzekering voor huisdieren, enz.

Wij streven naar een snel groeiende veterinaire databank. Variërend van alleen-een-link tot een volledige cursus. De juiste kennis paraat.

 

Doelgroepen: dierenartsen, paraveterinairen en huisdierbezitters

De drie hoofdrolspelers in het ‘veterinaire zorgteam’. Hoewel de informatie voor een groot deel separaat wordt aangeboden, wordt deze wel zoveel mogelijk onderling op elkaar afgestemd, zodat de ‘teamleden’ elkaar beter begrijpen en dus beter kunnen samenwerken.

Vooralsnog beperken wij ons tot gezelschapsdieren. Wij sluiten niet uit dat het concept in de toekomst ook wordt toegepast bij andere diergroepen.

 

Producten: profielen, cursussen, Visie Versa en highlights

Profielen bieden voor dagelijks gebruik de meest relevante informatie ‘in één oogopslag’; steeds voorzien van een link naar meer informatie. Als eerste bieden wij medicijnprofielen aan. Het dagelijks gebruik als geheugensteun betekent tegelijkertijd ‘spelenderwijs’ leren. Onze profielen staan onder controle van externe specialisten.

Cursussen worden aangeboden als leertekst of leertoets. De didactische vormgeving is in handen van het Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie en Ontwikkeling (NIVEO), dat ervaren is op het gebied van (geaccrediteerde) e-learning o.a. in de humane zorg. De cursussen worden (mede) vervaardigd door externe experts.
 

Een leertoets bestaat uit een aantal multiple choice vragen, vergelijkbaar met de oefentoets voor het theoriegedeelte rijexamen. Bij onze leertoets is er nog een extra leerelement in de (uitgebreide) feedback als afsluiting van elk(e) toetsvraag / antwoord.
 

Een bijzondere vorm van ‘leren’ is Visie Versa. Een korte filmimpressie van een gesprek tussen vakmensen over een bepaald thema met een link naar de volledige tekst van het gesprek. Dit vormt de aanzet tot  een forum discussie. De uiteindelijke resultaten worden aan alle deelnemers beschikbaar gesteld.
 

Highlights zijn korte en wat langere artikelen, samenvattingen, opinies, statements, korte filmpjes, nieuwtjes, tips, opfrissers, wegwijzers e.d. met  (indien relevant) links naar meer informatie. Of alleen-een-link. 

 

Een eigen plek: professionele inhoud, didactische opzet en tarifering

We streven ernaar om qua professionele inhoud, didactische opzet en tarifering een eigen plek te creëren in de veterinaire nascholingsmarkt tussen en in harmonie / in samenwerking met de bestaande conventionele en internet nascholingsinstituten.

De professionele inhoud moet straks ook accreditatiewaardig zijn. Voor dierenartsen geldt vanaf eind 2013, dat nascholing verplicht is. Onze nascholing wil zich straks richten naar de richtlijnen die worden ontwikkeld in het kader van CKRD.

Het is te verwachten dat nascholing ook voor paraveterinairen in de nabije toekomst verplicht wordt. Maar ook huisdierbezitters willen hun kennis uit betrouwbare bron en meestal ook graag een ‘officieel’ bewijs van een met goed gevolg afgelegde cursus. 

Vanaf eind 2013 zullen ten behoeve van de accreditatie competentietoetsen worden aangeboden; de resultaten daarvan zullen kunnen worden bijgeschreven in een persoonlijk elektronisch competentiepaspoort.  Een competentie paspoort is niet alleen nodig voor accreditatie, maar heeft natuurlijk ook een toegevoegde waarde op een CV.

De didactische opzet van e-learning is erop gericht dat kennis beter beklijft. Het doel van leren is niet alleen kennis nemen, maar ook begrijpen, opslaan en last but not least (bijna) reflexmatig toepassen. Profielen en leertoetsen zijn daar goede voorbeelden van.  

De tarifering moet laagdrempelig zijn. Maar niet alleen dat. De gebruiker moet ook alleen kunnen kopen wat hij / zij nodig heeft. Niet meer en niet minder. Cursussen kunnen bijvoorbeeld per onderdeel of module worden gekocht.

E-learning kan (veel) goedkoper zijn dan conventionele nascholing. Er zijn bijvoorbeeld geen reis- en verblijfskosten en geen waarnemingskosten. Er is veel minder verlies van productieve praktijktijd en, niet onbelangrijk, er blijft meer quality family time over. De cursist kan zelf bepalen wanneer hij / zij studeert. Hij / zij kan de cursus naar eigen inzicht opdelen en deel voor deel bestuderen; hij / zij kan  zijn / haar eigen studietempo bepalen. Bovendien blijft het lesmateriaal beschikbaar als naslagwerk.

En natuurlijk kan niet alles via e-learning, denk bijvoorbeeld aan een workshop. Maar veel educatie kan wel via het internet.