Highlights
Fokbeleid Wetterhoun: Vernieuwend!

Voorwoord DWVN op het artikel 'Behoud van de Wetterhoun' van Ed Gubbels

 

Bron: Wiebe Dooper, DWVN Werkgroep PR

 

Bestuur en Werkgroepen DWVN

December 2012


Op 5 mei 2012 werd in Sneek De Wetterhoun Vereniging Nederland (DWVN) opgericht en inmiddels (november 2012) is deze rasvereniging officieël erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De oprichting van DWVN is het initiatief van een grote groep Wetterhoun eigenaren uit de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen. Zij hadden onvrede over het toekomstige NVSW fokbeleid voor de Wetterhoun en de gang van zaken m.b.t. de stemming daarover op 19 maart 2012 in Putten.


In het toekomstige NVSW fokbeleid voor de Wetterhoun was opgenomen dat er een outcross zou plaats vinden met 6 verschillende rassen die ver afstaan van de Wetterhoun (o.a. Labrador Retriever en Kroatische herder). Daarnaast heerste er in brede kring van Wetterhounkenners zorg over het NVSW fokbeleid tot nu toe, in het bijzonder over de veel te strenge selectie op slecht onderbouwde criteria waardoor slechts een deel van de populatie werd ingezet en de verwantschapsgraad binnen de populatie onnodig snel toenam.


In het nieuwe fokbeleid van DWVN, dat inmiddels (september 2012) is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering te Sneek, staan gezondheid / vitaliteit, gedrag en werkeigenschappen bij de beoordeling van de (fok)honden voorop. Een belangrijk hulpmiddel om de gezondheid / vitaliteit binnen een ras te verbeteren is verlaging van de verwantschapsgraad.

Een en ander heeft tot gevolg dat er (veel) meer variatie zal ontstaan in exterieur. En daarvan was iedereen zich in de ALV in Sneek terdege bewust toen men vóór het DWVN fokbeleid stemde!
 

Het keuringsrapport van een Wetterhoun zal straks bestaan uit:

1. een rapport gezondheid / vitaliteit van een dierenarts

2. de resultaten van een gevalideerde gedragstest (op meerdere gedragskenmerken)

3. het verslag van een officiële keurmeester (beweging en exterieur)

Exterieur staat op plaats '3'  in de hiërarchie, waarbij het vooralsnog gaat om registreren, zodat we kunnen monitoren welke diversiteit er in exterieur zal gaan ontstaan. We kunnen dus rustig spreken van een - voor de hele kynologie - vernieuwend fokbeleid.

In dit verband willen wij het artikel van Ed Gubbels 'Het behoud van de Wetterhoun' van harte aanbevelen.

www.dwvn.nl

 

Lees het volledige artikel:

HET BEHOUD VAN DE WETTERHOUN | ir. Ed.J.Gubbels, Geneticus / Fokkerijspecialist, februari 2012